Pravno opozorilo

Pravno obvestilo

PRAVNO OBVESTILO IN IZJAVA O VAROVANJU ZASEBNOSTI

To sta splošno pravno obvestilo in izjava o varovanju zasebnosti glede spletne strani skupine ASSA ABLOY (»ASSA ABLOY«). ASSA ABLOY to spletno stran uporablja za podajanje informacij. Z obiskom in uporabo te strani se strinjate, da vas pravno zavezujejo in da boste upoštevali naslednje roke in pogoje iz tega pravnega obvestila in izjave o varovanju zasebnosti.

Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo ali prekličemo kateri koli del ali funkcijo te strani, vključno s tem pravnim obvestilom in izjavo o varovanju zasebnosti, pri čemer tovrstne spremembe stopijo v veljavo takoj po objavi spremenjenega dela ali funkcije te strani ali spremenjenega pravnega obvestila in izjave o varovanju zasebnosti.

Pravno obvestilo

AVTORSKA PRAVICA, BLAGOVNE ZNAMKE IN POGOJI UPORABE

Vsebina te strani (»vsebina«), kar med drugim vključuje tudi besedilo, grafiko in slike, blagovne znamke, znamke, logotipe in programsko opremo, je zaščitena skladno z zakoni o pravicah intelektualne lastnine. Lastninske pravice do vsebine ni mogoče prenesti na vas ali na katerega koli drugega uporabnika te strani, ampak ostane pri skupini ASSA ABLOY ali tretji osebi, ki ima lastninsko pravico do gradiva, objavljenega na tej strani.

Skupina ASSA ABLOY je lastnica nazivov, ki jih uporablja za svoje poslovanje, in imen izdelkov ter storitev, omenjenih na tej strani, pri čemer so ta imena zaščitena skladno z zakoni o pravicah intelektualne lastnine. Vse blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

Vsebino lahko gledate, pošiljate po e-pošti, prenašate ali tiskate njene kopije, vendar zgolj za svojo osebno, nekomercialno uporabo. Nepooblaščena uporaba vsebine lahko pomeni kršitev zakonov o avtorski pravici in blagovnih znamkah ali drugih zakonov. Vsakič, ko vsebino pošiljate po e-pošti, jo prenašate ali tiskate njene kopije, morate dodati vsa obvestila o avtorskih pravicah in druga obvestila, ki so del vsebine, vključno z morebitnimi obvestili o avtorski pravici na dnu strani.

Brez predhodnega pisnega soglasja skupine ASSA ABLOY vsebine ni dovoljeno reproducirati, prepisovati, shranjevati v katerem koli sistemu za iskanje, prevajati v katere koli naravne ali računalniške jezike, ponovno posredovati v kateri koli obliki ali na kakršen koli način (elektronsko, mehansko, fotografsko, posneto ali kako drugače), preprodajati ali redistribuirati. Vsebine ni dovoljeno prodajati, spreminjati, reproducirati, prikazovati, javno izvajati, distribuirati ali kakor koli drugače uporabljati za javne ali komercialne namene. Zajemanje spletne strani in njene vsebine ni dovoljeno. Kopiranje katerega koli dela te spletne strani v drug strežnik je prepovedano. Nadalje soglašate tudi, da brez predhodnega pisnega soglasja skupine ASSA ABLOY ne boste na noben način prikazovali ali uporabljali imen, logotipov ali blagovnih znamk skupine ASSA ABLOY.

Uporaba vsebine na kateri koli drugi spletni strani ali v katerem koli drugem omreženem računalniškem okolju za kateri koli namen je izrecno prepovedana, lahko pa omogočate HTML-hiperpovezave z vaše spletne strani do te spletne strani skladno s temi pogoji uporabe. Na podlagi teh pogojev imate neizključno, omejeno in preklicljivo dovoljenje za dodajanje povezav do te strani. Strinjate se, da povezav do te strani ne boste predstavljali na način, ki bi se lahko štel za oglaševanje ali ki bi bil videti kot podpiranje katere koli organizacije, izdelka ali storitve. Strinjate se, da povezav do te strani ne boste dodajali na spletne strani, za katere bi razumna oseba menila, da so nespodobne, obrekljive, skrajno žaljive, zlonamerne ali da predstavljajo nadlegovanje. Skupina ASSA ABLOY si pridržuje pravico do splošnega preklica tega dovoljenja ali vaše pravice do uporabe določenih povezav. Strinjate se, da boste takoj odstranili in onemogočili vse svoje povezave do te strani, če bo skupina ASSA ABLOY to dovoljenje preklicala.

Če vsebino uporabljate na način, ki ni očitno dovoljen po teh rokih in pogojih uporabe, lahko s tem kršite zakone o avtorski pravici in blagovnih znamkah ali druge zakone. V tem primeru skupina ASSA ABLOY samodejno preklicuje vaše dovoljenje za uporabo te strani in ima pravico zahtevati, da nemudoma uničite vse kopije vseh delov te vsebine, ki ste jih izdelali. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene skladno s temi roki in pogoji, so pridržane.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

SKUPINA ASSA ABLOY NE DAJE NOBENIH ZAGOTOVIL GLEDE REZULTATOV UPORABE ALI OPIRANJA NA TO STRAN IN VSEBINE NA NJEJ ALI PRIDOBLJENE PREK TE SPLETNE STRANI. SPLETNO STRAN UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST.

ASSA ABLOY SPLETNO STRAN IN NJENO VSEBINO IN STORITVE ZAGOTAVLJA PO PRINCIPU »KOT JE« IN ZANJO NE DAJE NOBENIH EKSPLICITNIH, IMPLICITNIH ALI ZAKONSKO DOLOČENIH JAMSTEV. ASSA ABLOY V NAJVEČJI MERI, DOVOLJENI PO ZAKONU, EKSPLICITNO IN IZRECNO ZAVRAČA VSA JAMSTVA, EKSPLICITNA ALI IMPLICITNA IN ZAKONSKO ALI KAKO DRUGAČE DOLOČENA, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE TUDI VSA IMPLICITNA JAMSTVA GLEDE LASTNINSKE PRAVICE, PRODAJLJIVOSTI, NEKRŠENJA PRAVIC TRETJIH OSEB IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. ASSA ABLOY NE DAJE NOBENIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV GLEDE TOČNOSTI, ZANESLJIVOSTI, POPOLNOSTI, STALNOSTI ALI PRAVOČASNOSTI VSEBIN, STORITEV, PROGRAMSKE OPREME, BESEDILA, GRAFIKE, POVEZAV ALI SPOROČIL, PODANIH NA TEM SPLETNEM MESTU ALI PREK NJEGOVE UPORABE. SAMI STE ODGOVORNI ZA IZVAJANJE VSEH POTREBNIH VARNOSTNIH UKREPOV ZA ZAGOTOVITEV, DA VSEBINA, KI JO PRIDOBITE S TE SPLETNE STRANI, NE VSEBUJE RAČUNALNIŠKIH VIRUSOV ALI DRUGE POTENCIALNO ŠKODLJIVE RAČUNALNIŠKE KODE.

ASSA ABLOY ali katera koli oseba ali podjetje, povezano s skupino ASSA ABLOY, ne odgovarja za morebitno škodo, ki nastane pri vaši uporabi ali nezmožnosti uporabe te spletne strani ali katere koli vsebine, storitve ali gradiva, ki jih zagotovi ali vsebuje ta spletna stran (»ta zaščita«). Ta zaščita vključuje vse zahtevke na podlagi garancije, pogodbe, odškodninske odgovornosti, neomejene odgovornosti ali katere koli druge pravne teorije in na podlagi tega, ali je bila skupina ASSA ABLOY obveščena o možnosti nastanka takšne škode. Ta zaščita obsega vse izgube, vključujoč in brez omejitev neposredno, posredno, posebno, naključno, posledično, eksemplarično in kaznovalno odškodnino; odškodnino, ki je posledica telesne poškodbe ali nedopustne smrti; izgubljeni dobiček in odškodnino, nastalo zaradi izgube podatkov ali prekinitve poslovanja.

POVEZAVE DO DRUGIH SPLETNIH MEST; OGLASI

Ta stran lahko vsebuje povezave do spletnih strani tretjih oseb. Povezave so na voljo izključno zaradi priročnosti in ne pomenijo, da skupina ASSA ABLOY kakor koli podpira vsebine, ki jih zagotavljajo ali vsebujejo spletne strani tretjih oseb. To spletno mesto ne odgovarja za vsebino spletnih strani tretjih oseb na povezavah; gradiva na spletnih straneh tretjih oseb ne pregledujemo, nadziramo ali spremljamo; glede vsebine, točnosti ali zakonitosti gradiva na spletnih straneh tretjih oseb ne dajemo nobenih zagotovil.

Če se odločite za obisk spletne strani tretje osebe prek povezave na tej strani, to počnete na lastno odgovornost. Spletne strani tretjih oseb uporabljate skladno z njihovimi roki in pogoji uporabe in izjavami o varovanju zasebnosti.

Če bi se ta spletna stran odločila vključiti oglase tretjih oseb, lahko ti oglasi vsebujejo povezave do drugih spletnih strani. Razen kjer je izrecno navedeno drugače, ta stran ne podpira nobenega izdelka in ne daje nobenih zagotovil glede vsebine, točnosti ali zakonitosti gradiva v oglasih na tej strani ali na povezavah v oglasih na tej strani.

Zasebnost in uporaba piškotkov

PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

Skupina ASSA ABLOY je zavezana k varovanju zasebnosti vaših osebnih podatkov. Ta pravilnik o zasebnosti opisuje, kako skupina ASSA ABLOY upravlja in uporablja osebne podatke, ki jih pridobi od vas v povezavi s tem spletnim mestom, in kako stopiti v stik z nami, če imate dodatna vprašanja, kako ravnamo z vašimi osebnimi podatki.

Skupina ASSA ABLOY zbira in hrani osebne podatke (npr. vaše ime, naslov, elektronski naslov, telefonsko številko), ki jih vpišete sami z namenom pridobivanja dodatnih informacij od nas. Ti podatki nam omogočijo, da lahko odgovorimo na vaša vprašanja.

Skupina ASSA ABLOY zbira in hrani tudi osebne podatke, ki jih vpišete (a) v sklopu ustvarjanja računa (če je primerno) in/ali (b) v povezavi z vašim povpraševanjem o izdelkih na naši spletni strani ali njihovim nakupom (kjer je to na voljo).  Tovrstne informacije lahko vsebujejo kontaktne podatke in podatke za dostavo ter finančne podatke glede vašega spletnega plačila izdelkov.

Poleg zgoraj opredeljenih načinov lahko osebne podatke uporabljamo tudi za upravljanje in izboljšanje tega spletnega mesta, za lastno evidenco, za statistične analize in (kjer je to primerno) za izpolnjevanje naročil izdelkov in/ali za stik z vami glede prodaje ali nakupa ter v okviru naših storitev podpore kupcem.

Osebni podatki se za te namene lahko prenesejo v podjetja v skupini ASSA ABLOY, ki imajo sedeže v državah po vsem svetu (lahko tudi zunaj Evropskega gospodarskega prostora). 

Zbrani ali shranjeni osebni podatki se uporabljajo zgolj v podjetjih v skupini ASSA ABLOY, lahko pa jih razkrijemo tretjim osebam v naslednjih primerih:

 • kadar to moramo storiti po zakonu;
 • kupcu ali potencialnemu kupcu našega podjetja; in/ali
 • ponudnikom storitev, ki jih skupina ASSA ABLOY izbere za opravljanje storitev v zvezi s to spletno stranjo in njenimi funkcijami, vendar le v obsegu, potrebnem za izvajanje teh storitev – npr. našemu ponudniku storitev plačilnih kartic, da lahko obdelamo vaše plačilo prek te spletne strani, ponudniku ali ponudnikom storitev dostave, da vam lahko dostavimo kupljene izdelke, in ponudniku ali ponudnikom IT-storitev, ki gostijo in razvijajo spletno stran in ji zagotavljajo podporo.

Skupina ASSA ABLOY bo zagotovila ukrepe za varovanje osebnih podatkov, ki bodo preneseni k naštetim tretjim osebam ali v druge države, skladno z veljavnim pravom o varstvu podatkov.

Kadar koli lahko zahtevate spremembo ali izbris informacij o sebi. Pravico imate tudi vsako leto brezplačno prejeti izvod vaših osebnih podatkov, ki jih hranimo. Za obdelavo vaših osebnih podatkov je odgovorna skupina ASSA ABLOY, zato vse zahteve za spremembo, izbris ali kopijo tovrstnih informacij naslovite na naslov »ASSA ABLOY AB, P.O. Box 70340, SE-107 23 Stockholm, Sweden« s pripisom »Attention: the ASSA ABLOY Group Personal Data Responsible«.

PIŠKOTKI

Piškotek je majhna tekstovna datoteka z informacijami, ki se shrani v računalnik. Piškotki se uporabljajo zgolj za tehnične namene, saj omogočajo preprostejšo uporabo spletne strani. Ena vrsta piškotkov trajno shrani datoteko v vaš računalnik. Lahko se uporablja za prilagajanje spletne strani glede na uporabnikove izbire in zanimanja. Sejni piškotki so druga glavna skupina piškotkov. Sejni piškotki se pri brskanju po spletni strani prenašajo med vašim računalnikom in strežnikom za dostop do informacij. Sejni piškotki se izbrišejo, ko zaprete brskalnik.  Več splošnih informacij o piškotkih najdete na strani www.allaboutcookies.org.

Skupina ASSA ABLOY na tej spletni strani izrecno uporablja te piškotke (kako dolgo se piškotek hrani, je navedeno v oklepaju po navedbi njegovega imena):

 • .ASPXROLES (sejni) – piškotek za shranjevanje imen vlog za prijavljene uporabnike.  Uporablja se za prepoznavo vlog, ki jim prijavljeni uporabniki pripadajo. Uporabljajo jih samo spletne strani, ki imajo z geslom zaščitene podstrani.
 • .ASPXAUTH (sejni) – za ugotavljanje istovetnosti uporabnikov. Namesti se šele, ko se uporabnik prijavi. Uporabljajo jih samo spletne strani, ki imajo z geslom zaščitene podstrani.
 • .EPiServerLogin (sejni) – za prepoznavo prijavljenih uporabnikov. Uporablja se za prepoznavo, kateri uporabniki so se prijavili. Uporabljajo jih samo spletne strani, ki imajo z geslom zaščitene podstrani.
 • backgroundImageIndex (sejni) – uporablja se na referenčni začetni strani za nastavitev začetne slike v diaprojekciji.
 • ASP.NET_SessionId (sejni) – piškotek uporablja aplikacijsko ogrodje ASP.NET za prepoznavo, kateri zahtevek pripada posamezni seji. S tem piškotkom je omogočeno pomnjenje uporabnikov in razlikovanje med njimi. Uporabljajo jih samo spletne strani, ki imajo z geslom zaščitene podstrani.
 • accountIndex (eno leto) – za sledenje aktivnemu računu. Uporabljajo jih samo spletne strani, ki imajo aktivirano notranjo e-trgovino.

Dovoljenje za nameščanje piškotkov tretjih oseb in dostop do njih imajo tudi nekatere tretje osebe.  Te so:

Site Catalyst

Spodaj naštete piškotke namesti orodje za spletno statistiko Site Catalyst, ki zbira informacije o obiskih in obiskovalcih naše spletne strani. Statistika se uporablja za izboljševanje uporabniške izkušnje:

 • s_vi (pet let)
 • s_cc (sejni)
 • s_sq (sejni)
 • s_lastvisit (tri leta)
 • sc_hasloggedin (sejni)

Google Analytics

Spodaj naštete piškotke namesti orodje za spletno statistiko Google Analytics, ki zbira informacije o obiskih in obiskovalcih naše spletne strani. Statistika se uporablja za izboljševanje uporabniške izkušnje:

 • _utma (dve leti)
 • _utmz (šest mesecev)
 • _utmc (sejni)
 • _utmb (30 minut)

AddThis

Gumbi AddThis lastnikom spletnih strani omogočajo preprosto deljenje vsebin z drugimi prek družbenih omrežij in e-pošte ali dodajanje med zaznamke. Gumbi omogočajo statistiko o dodajanju zaznamkov in deljenju vsebine in pomagajo obiskovalcem promovirati spletno stran, s čimer ji povečujejo priljubljenost in izboljšujejo uvrstitev. AddThis posluje v okviru družbe ClearSpring Technologies. Za več informacij obiščite www.addthis.com.

Gradniki družbenih medijev

Spletna stran lahko uporablja gradnike družbenih medijev, ki uporabnikom omogočajo deljenje vsebine z naše spletne strani na različnih družbenih omrežjih (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn itd.). Kako in kateri podatki se zbirajo ter katere piškotke te tretje osebe namestijo, je navedeno v pravilnikih o zasebnosti posameznih družbenih omrežij.

Če ne želite sprejemati piškotkov, lahko svoj spletni brskalnik nastavite, da samodejno zavrača piškotke ali da vas obvesti vsakič, ko spletna stran zahteva dovoljenje za shranjevanje piškotka. Prav tako lahko predhodno shranjene piškotke izbrišete v spletnem brskalniku. Več informacij je na voljo na straneh s pomočjo vašega spletnega brskalnika.  Nekatere podstrani ali funkcije te spletne strani zahtevajo piškotke in morda ne bodo delovale, če jih izbrišete ali zavrnete.

Za dodatne informacije o piškotkih, ki jih uporablja ta spletna stran, pišite na naslov cookies@assaabloy.com.